Castellano

Serveis

Planta de reciclatge

Ens ocupem del reciclatge de materials procedent de les obres de la construcció, serveis d’excavació i enderrocs.

En la Planta de Reciclatge de Residus de la Construcció i Demolició, en principi, es separen els materials que son valoritzables (formigons, aglomerats, materials ceràmics, materials petris, …) dels que son transferibles a altres gestors de residus autoritzats (fusta, plàstics, cartró, paper, metall, …). Una vegada realitzada la separació, els materials valoritzables es reciclen i s’obtenen materials reciclats que són una bona alternativa als àrids naturals o artificials, ja que les qualitats son molt similars i això fa que baixi el consum dels recursos naturals i enredereixi el seu esgotament. Els materials transferible es seleccionen i es porten als gestors corresponents perquè siguin utilitzats com a matèria prima.


L’àrid reciclat, té múltiples aplicacions com per exemple: en la fabricació de prefabricats, morters/formigons, en la construcció de  vials i, en les obres de jardineria, etc.