Castellano

Història

Hem construit una histÚria

EXCAVACIONS CASANOVAS S.L. es va constituir a Rosselló (comarca del Segrià) en l’any 1995. Al principi l’empresa es dedicava a la realització d’excavacions i moviments de terra. Més tard va ampliar la seva activitat amb el transport de materials de la construcció i el servei de lloguer de contenidors d’obra.

El ràpid creixement del sector de la construcció i l’augment del volum de feina va fer que l’empresa amplies els seus serveis en general.

Des de l’any 2000 disposa d’una planta d’extracció, tractament i classificació de grava i arena amb la corresponent autorització oficial. Els materials extrets de la planta són de gran qualitat i poden ser utilitzats en tot tipus d’obra.

L’empresa també es va classificar com a empresa constructora i, en l’actualitat està realitzant tant obra pública com privada en la província de Lleida (naus industrials, carrers, places, pistes esportives, edificacions en general com escoles i altres).

Preocupada per la conservació del medi ambient,  durant l’any 2008 obre la primera planta de reciclatge de residus de la construcció al Segrià, on totes les runes d’obra (RCDs) són triades, separades, reciclades i reutilitzades.