Castellano

Presentació

Excavacions Casanovas S.L és una empresa dedicada a la construcció, excavacións, moviments de terres, transport de materials de la construcció, lloguer de contenidors d’obra, reciclatge de residus de la construcció i, la extracció, fabricació i comercialització de arena i grava.